PROCES


INVEST BUDUCNOST pruža najsavremeniji i najbrži proces ostvarivanja vašeg upisa u High school ili College ustanovu u Americi u zavisnosti od toga šta želite. Naš klijent će dobiti u relativno kartkom periodu već dosta informacija i imati uvid u njegov razvoj daljeg školovanja i saradnje sa nama. Proces koji vrši naša agencija je veoma jasan i brz I uz dobru saradnju sa našim klijentima mi vršimo kompletan proces za vas!

1. PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE U prvom koraku procesa INVEST BUDUCNOST će se pobrinuti da prikupi svu potrebnu dokumentaciju koja vam je potrebna da bi ste započeli proces sa nama. U potrebnu dokumentaciju spada: Ocene I uspeh iz vašeg dosadašnjeg školovanja I profesionalni highlight ( ako se bavite sportom )

2. IZRADA PROFESIONALNOG HIGHLIGHT Ovaj korak je namenjen samo za klijente koji se bave nekim odredjenim sportom I žele da nastave da se bave istim tokom studiranja u Americi. Invest budućnost izradjuje za vas najprofesionalniji highlight koji će vam omogućiti pored akademske I sportsku stipendiju I to ce znatno umanjiti vašu školarinu. Highlight je moguće izraditi za bilo koji sport kojim se bavite!

3. ODABIR NAJBOLJEG PAKETA ZA VAS U ovom delu procesa Invest budućnost zajedno sa vama odlucuje I bira najbolji izbor I paket za vaše studiranje u Americi. Mi omogućavamo 4 različita paketa I svaki od njih je fokusiran na različitu formu, takodje INVEST BUDUĆNOST će se pobrinuti da sve vaše želje shodno vašim mogućnostima budu ostvarene sa nama!

4. VAŠE PONUDE (HIGH SCHOOL/COLLEGE) U cetvrtom koraku Invest budućnost vam omogućava 5-10 razlicitih geografskih I finansijskih ponuda srednjih škola I univerziteta u Americi koje smo pripremili za vas. U ovim ponudama mogu biti I naši partneri sa kojima saradjujemo ali I druge škole u Americi. U ovom delu procesa vi dobijate zvanične ponude koje je INVEST BUDUCNOST pronašao za vas, takodje imate uvid koliko će vas koštati godina studija u Americi, koliku stipendiju je dobio klijent i koje škole su u pitanju.

5. UGOVOR I PAPIROLOGIJA Kada dođemo do ovog dela procesa naša agencija, usled dogovora i pristanka klijenta i odabira škole, stupa u završne faze upisa studenta u tu školu. Završavamo za vas I-20 ( ugovor izmedju vas i škole ) i sve druge potrebne dokumentacije kako bi sigurno i lako vaše školovanje u Americi započelo.

6. STUDENTSKA VIZA F1 U ovom delu procesa INVEST BUDUCNOST aplicira za vašu studentsku vizu F1 u okviru online viznog sistema Američke ambasade. U dogovoru sa vama odredjujemo datum za interviju u Američkoj ambasadi I na taj način vršimo ceo proces dobijanja vaše studentske vize F1. Takodje naša agencija vas priprema za interviju u Ambasadi I pomaže vam u simulaciji tog razgovora kako bi vas na najbolji način pripremila za razgovor sa konzulom. Studentska viza je uvek u trajanju vašeg školovanja u Americi I sa njom možete legalno putovati u USA.

7. AVIO KARTA Poslednji deo procesa je potražnja I ponuda daleko jeftinijih opcija aviokarta nego trenutnih na tržištu. INVEST BUDUCNOST u saradnji sa svojim partnerima vam omogućava jeftinije opcije aviokarta I planira za vas ceo plan puta za odlazak u Ameriku. Uz ovakve ponude možete znatno uštedeti vaš novac, a mi smo tu da vam to omogucimo!